Activiteitenplan 2013-2017

In de periode 2013-2017 komen de volgende projecten voor ondersteuning in aanmerking:de bloemendal

  • Bijdrage aanschaf permanente kerstverlichting (2013)
  • Bijdrage opknapbeurt tuin (2014)
  • Aanvullend worden per jaar activiteiten vastgesteld

Heeft u een goed idee voor een activiteit? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Daarnaast is het mogelijk dat de stichting bewoners die in financiële nood verkeren te hulp komt. Aanvragen hiertoe verlopen via de EVV-ers en maatschappelijk werkers van Zorggroep Solis.

Activiteiten in voorgaande jaren

De afgelopen jaren heeft de stichting de volgende activiteiten ondernomen:
De aanschaf van een piano voor de zaal in De Bloemendal
De aankoop van een duofiets, zodat bewoners gezellig met een vrijwilliger of familielid per fiets door Deventer kunnen:


Een culinaire wereldreis voor alle bewoners:

Culinaire wereldreis november 2010