Bestuur Stichting Vrienden van de Bloemendal

 

In het bestuur is hebben de volgende 5 personen zitting:

Voorzitter
mevrouw G.E.W.M. Spierings

Penningmeester
de heer M.A. Brouwer

Secretaris
mevrouw A. de Gram-Entken

Leden
mevrouw B.M.E. Adolfsen – Brandriet
de heer J.K. de Jong

 

Bezoldiging bestuur 
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor het uitvoeren van de bestuurstaken.

Statuten
Hier kunt u de statuten in PDF-formaat inzien: statuten