Sponsoring & Giften

 

Verwerven van inkomsten

De Vrienden van De Bloemendal heeft bij haar oprichting een startkapitaal ontvangen van de diaconie. Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren zijn wij afhankelijk van giften, naast de rente die wij over ons vermogen ontvangen.

  • Giften: Cliënten, familieleden, medewerkers en andere sympatisanten kunnen een gift doen.
  • Donateurs: Op dit moment zijn er geen donateurs. Invoering van een donateursconstructie wordt gedurende dit beleidsplan onderzocht.
  • Sponsoring: Op dit moment is er geen actief sponsorbeleid. Invoering van een sponsorconstructie wordt gedurende dit beleidsplan onderzocht.
  • Aanvragen bij Fondsen: De Vrienden van De Bloemendal kan ook aanvragen indienen bij fondsen die zich richten op sponsoring van activiteiten voor ouderen.

Giften

Wij zijn blij met iedere gift! U kunt deze overmaken op IBAN:
NL12 ABNA 05962 39750 t.n.v. Stg. Vrienden van De Bloemendal.
Als u ons via de contactpagina laat weten dat u een gift doet of wilt doen, dan zijn we u daarvoor zeer erkentelijk.
Stichting Vrienden van De Bloemendal heeft de ANBI-status.

Communicatiemiddelen van
Vrienden van De Bloemendal

Om effectief te communiceren met de bedrijven, sponsoren, donateurs en andere belangstellenden is een eigen website een onmisbaar hulpmiddel. In 2013 is deze ontwikkeld in samenwerking met Datismedia.nl.